Mijn aansprakelijkheid

Dek uw bedrijf in tegen schade aan derden

Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat in het kader van haar activiteiten. Daarom is een verzekering BA Bedrijven onmisbaar.

In bepaalde gevallen is een verzekering Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing wettelijk verplicht.

BA Bedrijven

Stel dat derden uw zaak aansprakelijk stellen voor schade, dan vergoeden wij:

  • de stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, … van uw klant of anderen
  • de lichamelijke schade die anderen ondervinden
  • de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit

De polis BA Bedrijven bestaat uit drie luiken

Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid

schade aan derden door uw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen. Bijv. uw medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.

Producten- en dienstenaansprakelijkheid

schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.

Schade aan toevertrouwde goederen

schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen. Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.

 

Objectieve aansprakelijkheid

Deze polis is wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke gelegenheden:

  • restaurants en cafés met een oppervlakte van meer dan 50 m²
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte van minstens 1.000 m²
  • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1.000 m²
  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, inclusief openluchtbals, tenten

Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade zonder fout. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak.

Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van slachtoffers van brand of ontploffing.

Uw digitale klantenzone

Speciaal voor onze klanten hebben we een klantenzone ontwikkeld. Via deze toepassing is het mogelijk om contracten te raadplegen,documenten te ondertekenen, schadegevallen op te volgen, persoonlijke info te wijzigen enzoverder. Kortom: snel, transparant, handig & tijdbesparend.

Naar de klantenzone

Meer informatie?

Wenst u een afspraak? Contacteer ons en we komen samen. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Zoals het u past.

0479/411634
maarten@thomisverzekeringen.be

Contact