Mijn pensioen

Wettelijk pensioen

In België werkt het wettelijk pensioenstelsel volgens het principe van de herverdeling, met andere woorden de solidariteit tussen de generaties. Dat betekent dat de pensioenen die nu worden uitgekeerd, gefinancierd worden door de sociale zekerheidsbijdragen van degenen die nu actief zijn.

Momenteel staan we echter voor een reeks demografische ontwikkelingen die op termijn het argument versterken dat de actieve bevolking niet langer zal volstaan om het huidige systeem te financieren.

Het feit dat we steeds langer leven en het probleem van de financiering van de wettelijke pensioenen dwingt de overheden ertoe - en de onze vormt daar geen uitzondering op - maatregelen te nemen om mensen langer aan het werk te houden.

Wilt u weten hoe uw toekomstig wettelijk pensioen er zal uitzien?

Bereken zelf uw pensioen

Hebt u een token of elektronische identiteitskaart en kaartlezer? Dan kunt u via MyPension uw pensioenbedrag simuleren op basis van uw pensioenloopbaangegevens.
Klik hier voor de simulatie

Hebt u geen token of elektronische identiteitskaart en kaartlezer?
Dan kunt u hier een simulatie maken van uw pensioen.

Pensioen via de werkgever

Alleen het wettelijk pensioen zal niet volstaan om de levensstandaard na pensionering op peil te houden. Het pensioen zal een combinatie van wettelijke en aanvullende pensioenen moeten zijn.

Groepsverzekering voor loontrekkenden

Algemeen geldt dat bijna 75 % van de Belgische werknemers een aanvullend pensioen via de werkgever opbouwt, waarvan 75 % via een groepsverzekering. De Groepsverzekering is een collectief voorzorgsplan dat uw werkgever kan onderschrijven en dat van toepassing is op alle personeelsleden of op een categorie ervan.

Zelf sparen voor mijn pensioen

Zal de combinatie van uw wettelijk pensioen en eventueel het aanvullend pensioen via uw werkgever(s), volstaan om uw huidige levensstandaard op peil te houden na pensionering? Zult u comfortabel kunnen leven zodat u de buikriem niet drastisch hoeft aan te halen?

Wilt u in de toekomst financiële zorgen vermijden, dan is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Uw pensioen goed voorbereiden vereist een regelmatige evaluatie van uw financiële situatie, in elke stap van uw leven.

U kunt sparen met fiscaal voordeel

U kan kiezen voor pensioensparen (maximaal 940 euro per jaar) en Langetermijnsparen (maximaal 2.260 euro per jaar). Uw jaarlijks belastingvoordeel loopt op tot 30 %.

U kunt sparen op een heel flexibele manier.

Uw digitale klantenzone

Speciaal voor onze klanten hebben we een klantenzone ontwikkeld. Via deze toepassing is het mogelijk om contracten te raadplegen,documenten te ondertekenen, schadegevallen op te volgen, persoonlijke info te wijzigen enzoverder. Kortom: snel, transparant, handig & tijdbesparend.

Naar de klantenzone

Meer informatie?

Wenst u een afspraak? Contacteer ons en we komen samen. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Zoals het u past.

0479/411634
maarten@thomisverzekeringen.be

Contact