Hospitalisatie

Een aanvullende hospitalisatieverzekering is de dag van vandaag een noodzaak. Jammer genoeg zijn er veel polissen op de markt die ontoereikend zijn.

Wanneer het gaat om uw welzijn en uw gezondheid zou de factor prijs minder een rol mogen spelen. Belangerijker is dan de kwaliteit van de waarborgen. Vandaar wij opteren voor een polis via de maatschappij DKV.

Waarom IS2000 van DKV?

Deze waarborg biedt u de onbeperkte terugbetaling van uw hospitalisatiekosten (eveneens eendagskliniek) alsook van de medische voor- en nabehandelingskosten (30/90 dagen), na tussenkomst van uw ziekenfonds.
De medische kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 27 zware ziekten worden eveneens vergoed.
U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis.

De services verbonden aan deze waarborg:

Medi card:

Moet u naar het ziekenhuis? Dankzij uw Medi-Card® hoeft u geen euro te betalen.

De Medi-Card® is niet zomaar een kaartje; het is een echt betaalmiddel voor uw hospitalisatiekosten in België. Geen financiële rompslomp meer. DKV betaalt de factuur. U hoeft zich enkel nog te concentreren op wat belangrijk is: genezen.
U dient geen voorschotten meer te betalen bij een opname, de administratieve formaliteiten worden tot een minimum herleid en u hebt de zekerheid dat DKV de factuur zal betalen, ongeacht de gekozen zorgverstrekker of het gekozen kamertype.
  
In het buitenland is de Medi-Card® eveneens DKV Assistance, de professionele dienstverlening in geval van een spoedopname in het buitenland.

Assistance:

Via het servicenummer +32 (0)2 230 31 32 kunt u dankzij DKV Assistance rekenen op professionele dienstverlening in het buitenland.

Rechtstreekse betaling door DKV Assistance aan het ziekenhuis van de hospitalisatiefactuur op uw naam (te melden aan DKV Assistance binnen de 24u), bijstand tijdens een medisch noodzakelijke hospitalisatie in het buitenland (DKV regelt de communicatie met uw huisarts), organisatie en ten laste name van plaatselijk vervoer naar het ziekenhuis én verzending van medisch noodzakelijke geneesmiddelen en protheses, repatriëring bij ongeval of ziekte, enz.

Uw digitale klantenzone

Speciaal voor onze klanten hebben we een klantenzone ontwikkeld. Via deze toepassing is het mogelijk om contracten te raadplegen,documenten te ondertekenen, schadegevallen op te volgen, persoonlijke info te wijzigen enzoverder. Kortom: snel, transparant, handig & tijdbesparend.

Naar de klantenzone

Meer informatie?

Wenst u een afspraak? Contacteer ons en we komen samen. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Zoals het u past.

0479/411634
maarten@thomisverzekeringen.be

Contact