Productinformatie

Bijzondere voorwaarden
D.A.S. Polisvoorwaarden

Algemene voorwaarden
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw rechtsbijstand Privéleven + Voertuig
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Voertuigen
D.A.S. Polisvoorwaarden

Rechtsbijstand Gezin : Privéleven en beroepsleven loontrekkenden - Privéleven zelfstandigen blz 6-7
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Speciale voorwaarden - Rb Onroerend Goed Eengezinswoning of Gemengd Gebruik
D.A.S. Polisvoorwaarden

Speciale voorwaarden - Rb Privéleven
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw Rechtsbijstand Voertuig
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's - Polis "Op maat" blz 6-7
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Medische en paramedische beroepen
D.A.S. Polisvoorwaarden

Rechtsbijstand Zelfstandigen - All Risk Medische en paramedische beroepen blz 12-13
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb All Risk -Zelfstandigen en firma's
D.A.S. Polisvoorwaarden

Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's - Land- en tuinbouw blz 14-15
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Bestuurder motorvoertuigen
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw Rechtsbijstand Privéleven + Voertuig
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Speciale voorwaarden - Rb Garagehouder
D.A.S. Polisvoorwaarden

Rechtbijstand Zelfstandigen en Firma's - All Risk blz 10-11
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

D.A.S.-rechtsbijstand Gezin : blz 6-7
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Speciale voorwaarden - Rb Combi Land- en tuinbouw
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - U heeft rechten
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Folder - Uw rechtsbijstand Consument
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Rechtsbijstand Gezin - Voertuig "All Risk" blz 4-5
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Folder - Uw rechtsbijstand Economische plus
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Gecombineerde D.A.S.-Polissen blz 16
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Speciale voorwaarden - Rb Vaartuigen
D.A.S. Polisvoorwaarden

Brochure D.A.S. Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's : Beroepsactiviteiten, Voertuigen
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb Na brand onroerend goed voor privé of gemengd gebruik
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw rechtsbijstand Voertuig
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb "Op Maat" Zelfstandigen en firma's
D.A.S. Polisvoorwaarden

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Verzekeringsbemiddelaar, kredietbemiddelaar en nanciële tussenpersonen
D.A.S. Polisvoorwaarden

Speciale voorwaarden - Rb Onroerend Goed Basisdekking mede-eigendom
D.A.S. Polisvoorwaarden

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Conflictenpolis
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw rechtbijstand Na brand
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Gecombineerde D.A.S.-Polissen blz 16
D.A.S. Rb - Loon- en weddetrekkenden

Rechtsbijstand Zelfstandigen en Firma's : Garagehouder blz 16-17
D.A.S. Rb - Zelfstandigen en firma's

Speciale voorwaarden - Rb All Risk Land- en tuinbouw
D.A.S. Polisvoorwaarden

Speciale voorwaarden - Rb Consumentenpolis
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Uw rechtsbijstand Consument
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Speciale voorwaarden - Rb Economische polis
D.A.S. Polisvoorwaarden

Folder - Gecombineerde Polis "Voertuig+Privéleven"
D.A.S. Rechtbijstand - Voertuigen

Uw digitale klantenzone

Speciaal voor onze klanten hebben we een klantenzone ontwikkeld. Via deze toepassing is het mogelijk om contracten te raadplegen,documenten te ondertekenen, schadegevallen op te volgen, persoonlijke info te wijzigen enzoverder. Kortom: snel, transparant, handig & tijdbesparend.

Naar de klantenzone

Meer informatie?

Wenst u een afspraak? Contacteer ons en we komen samen. Bij ons op kantoor of bij u thuis. Zoals het u past.

011 / 74 33 22
maarten@thomisverzekeringen.be

Contact